Centralala.si je slovenski e-časopis na križiščih improvizirane glasbe. Je križišče in hkrati točka povezave za različna polja svobodno improvizirane glasbe, ki se odvijajo v Sloveniji. Centralala.si je tukaj, da vas aktualno in ažurno informira, da dokumentira, se osredotoča, reflektira, spodbuja in preizprašuje različne pristope, principe in estetike različnih glasbenikov in glasbenic, skupin, kolektivov, umetnikov iz različnih umetniških področij (eksperimentalna glasba, zvočna umetnost, sodobni ples, vizualne in performativne umetnosti, literatura itd.), inštitucij, organizacij, prostorov, založb, producentov, novinarjev in publicistov, teoretikov ter številnih gostujočih glasbenikov, preko katerih se gradi prepletena in med seboj povezana lokalna in mednarodna mreža aktivnosti.

Uredniška politika Centralala.si spoštuje etične standarde kot usmeritve in zavezo za delo naših novinarjev, ki so zapisani v Novinarskem kodeksu Društva novinarjev Slovenije.

Izdajatelj in pravni zastopnik: Centralala, združenje za spodbujanje glasbene kulture
Naslov: Trebinjska 2, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba izdajatelja: Miha Zadnikar (predsednik)
Odgovorni urednik: Luka Hreščak
Producentka: Brigita Gračner
Lektorica: Špela Trošt
Urednica baze glasbenikov: Špela Trošt
Spletno oblikovanje: László Juhász
Kontakt: centralala.si@gmail.com

Avtorji: Aleš Rojc, Brigita Gračner, Edwin Prévost, Ičo Vidmar, Ivana Maričić, László Juhász, Luka T. Zagoričnik, Muanis Sinanović, Nataša Serec, Primož Čučnik, Primož Trdan, Tisa Neža Herlec, Tomaž Grom, Žiga Jenko, Katarina Radaljac, Vid Drašler, Tery Žeželj, Ičo Vidmar, Špela Trošt.