Izdajatelj: Centralala, združenje za spodbujanje glasbene kulture
Naslov: Trebinjska 2, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba izdajatelja: Miha Zadnikar
Odgovorni urednik: Luka Hreščak
Lektorica: Špela Trošt
Urednica baze glasbenikov: Špela Trošt (tehnična podpora: Tomaž Grom)
Producentka: Brigita Gračner
Spletno oblikovanje: László Juhász
Kontakt: centralala.si@gmail.com