Izdajatelj: Centralala, združenje za spodbujanje glasbene kulture
Naslov: Masarykova 24, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba izdajatelja: László Juhász
Odgovorni urednik: Luka T. Zagoričnik
Lektorica: Špela Trošt
Urednica baze glasbenikov: Špela Trošt (tehnična podpora: Tomaž Grom)
Producentka: Nataša Serec
Spletno oblikovanje: László Juhász
Kontakt: centralala.si@gmail.com