Cona z zvočnim sprehodom Hodi.Ti/2 Walk na festivalu Pixxelpoint

Zavod Cona je s svojimi produkcijami in ustvarjanjem tandema Brane Zorman in Irena Pivka pri nas eden prvih utrdil formo t.i. zvočnih sprehodov (sound walks), dobro utrjeno formo v širši sferi zvočne umetnosti, ki so jih pionirsko snovali najprej v sferi proučevanj zvočnih krajin pod taktirko R. Murraya Schaeferja. Zvočno mapiranje in iskanje ključnih, arhetipskih zvočnih točk v krajini skozi aktivno prisluškovanje okolici, so kasneje zamenjali bolj umetniško in konceptualno zasnovani zvočni sprehodi Christine Kubisch, Akia Suzukija, Janet Cardiff in številnih drugih ustvarjalcev in ustvarjalk v polju zvočne umetnosti. Zvočni sprehodi so postali telo, skozi katero se urbana ali ruralna krajina preko izbranih lokacij, tehnologije, vmesnikov in narativ umešča v umetniške koncepte ali v koncepte zvočne ekologije. Zahtevajo interaktivni pristop in participacijo posameznika. Zorman in Pivka sta jih od l. 2012 dalje ustvarila že kar nekaj: Transmit Walk, razstavo OdzivNa mesta/Response Sound Maps/Walk, Walk The City in Field Frequency Flux.

V okrilju letošnje edicije festivala Pixxelpoint v Novi Gorici in v sodelovanju z Mestno galerijo Nova Gorica bosta predstavila intermedijski zvočni sprehod Hodi.Ti/2 Walk, ki se vpenja v prostor preko že vnaprej kreirane zvočne narative, preko tega pa vzpostavlja premestitve med aktualnim in mediiranim, realnim in fiktivnim. Sama avtorja o delu med drugim pravita: “Performans HODI.TI  je zvočni sprehod, ki ga gledalec obhodi po vnaprej začrtani poti in mu sledi s pomočjo aplikacije na telefonu. S pomočjo zvočnih slik vtisnjenih v lokacijo začrtane poti, prehaja med fiktivnimi in realnimi situacijami. Performans prepleta naracijo in zvok s prostorom, s potjo. Hoja, kot politična akcija, kot možen način upora, toliko bolj, ko si čas in prostor za hojo prilasti ženska. Tista ženska, ki ima družbeno in posledično samoreguliran dostop do časa za hojo. Zvočna slika je nastala na bregovih reke Ljubljanice, posneta z bianuralnimi in studijskimi mikrofonomi.”

Ob zvočnem sprehodu, ki se bo zgodil 20. septembra ob 16. uri, se ob 17. uri lahko udeležite tudi predstavitve projekta in predstavitve multisenzornih slušalk UHEL/CANS.

Več o programu festivala Pixxelpoint najdete tukaj, več o projektu Hodi.Ti/2 Walk pa tukaj.

Avtorica fotografije s zvočnega sprehoda Hodi.Ti/2 Walk je Nada Žgank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *