Javni razpis za prispevke The Journal of Sonic Studies za področje Balkana

»Zvoki mesta in zvoki narave; zvoki napredka in nostalgije; zvoki revolucije in sprememb; zvoki obnove; namensko ustvarjeni zvoki in naključni zvoki; zvoki v službi discipliniranja in/ali ekspresije svobode; glasbeni in neglasbeni zvoki; zvoki vojne in zvoki prijateljstva. Kako zveni Balkan? Kako je mogoče opredeliti njegove sonične ambiente? Kaj je mogoče slišati tam? Kako naj jih poslušamo, jih doživljamo, kako vplivajo na nas in kako nanje vplivamo sami? Kakšen je njihov politični, družbeni, verski, etični, ekonomski, estetski vpliv ali pomen? Kako se zvočne študije razvijajo v Jugovzhodni Evropi?«

To so vprašanja, ki jih postavlja The Journal of Sonic Studies ob iskanju akademskih in umetniških prispevkov, ki se ukvarjajo s povezavami in odnosi med zgodovino, kulturo in politiko v balkanskih državah ter produkcijo, distribucijo in recepcijo zvokov, šumov in tišine. Širši cilj te izdaje je vzpostaviti »zvok« kot analitično kategorijo, ki nam ponuja izzivajoče perspektive in novo razumevanje tega dela Evrope. Razpis se ne osredotoča na določeno zgodovinsko obdobje ali raziskovalno metodo, temveč skuša med seboj povezati znanstvenike, umetnike in raziskovalce, ki jih zanimajo balkanske zvočne študije, zvočne krajine in zvočne umetnosti.

Rok za oddajo prispevkov je 10. januar 2021. Za več informacij ali oddajo predlogov se obrnite na Marcela Cobussena (MA.Cobussen@hum.leidenuniv.nl) in/ali na Diano Grgurič (dgrguric@ffri.hr). Več o razpisu in razpisnih pogojih najdete tukaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *