Podpora Radiu Študent

Ena najstarejših neodvisnih in študentskih radijskih postaj v Evropi, ljubljanski Radio Študent je zopet na udaru. Od leta 2012 se ti udari s strani njegovega »ustanovitelja«, ŠOU v Ljubljani, odgovornega tudi za njegovo (so)financiranje, vršijo na redni bazi, predvsem s tanjšanjem njegovega letnega proračuna, od katerega je bistveno odvisen za svoje delo, izpeljavo projektov in delovanje. V letošnjem letu prihaja udarec, kot ga Radio Študent v vseh letih obstoja še ni bil deležen. Študentska politična garnitura mu namreč povsem odreka sredstva (v predlogu proračuna za letošnje leto, ki se bo potrjeval ta četrtek, postavke za Radio Študent sploh ni), obenem pa ga predstavlja pred dejstvo privatizacije v obliki dveh scenarijev; bodisi se privatizira sam, bodisi ga bo ŠUO prodal. V obeh primerih je nadaljnji obstoj medija, kot ga poznamo v našem medijskem prostoru, močno vprašljiv. 

Radio Študent je že vse od svojih začetkov medij, ki v svoj glasbeni program umešča, v njem prezentira in reflektira tudi obrobne, eksperimentalne glasbene prakse. V naš prostor je vnesel tudi redno predstavljanje in vrednotenje svobodno improvizirane glasbe, ki se vrsto let umešča v raznolike programske vsebine, oddaje in recenzentske termine. Brez angažmaja Radia Študent si je današnji razcvet tovrstne glasbene prakse pri nas težko zamisliti. Njegova vloga je tudi širše v kontekstu neodvisne umetniške produkcije pri nas nepogrešljiva, tako v vlogi spremljevalca, glasila, kritičnega motrilca, sogovorca kot tistega, ki domači sceni predstavlja in vanjo vnaša nove koncepte, misli in trende. Zato in še zaradi marsičesa drugega podpiramo Radio Študent v njegovem boju, vi pa ga lahko podprete tukaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *