Povezovanje glasbene scene za boljše pogoje ustvarjanja

Z marcem 2023 se je pričel mednarodni projekt Better Live, ki je bil uspešen na razpisu programa Ustvarjalna Evropa. Predvideva kroženje in spodbuja zaposljivost evropskih glasbenikov na trajnosten način, to je z upoštevanjem ekonomskih, socialnih in okoljskih vidikov. Naslavlja izzive, ki jih je sedanja kriza (post-covid obdobje, vojna v Ukrajini) razkrila in še poslabšala. To so izzivi, ki bodo, če se jih ne lotimo odločno, nujno in celostno, na koncu ogrozili raznolikost, kakovost in celovitost vse evropske glasbene scene. Trenutna oživitev je edinstvena priložnost za postavitev trdnih temeljev bolj pošteni, raznoliki in zeleni glasbeni industriji.

Projekt bo zato ustvaril, podpiral in zagotavljal strokovno znanje za osem neformalnih mrež po celi Evropi, ki so pogoj za učinkovito umetniško cirkulacijo v Evropi. V naši regiji kot glavni partner sodeluje Zavod Sploh, v regionalno mrežo pa bo vključenih 12 slovenskih, italijanskih in hrvaških organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem koncertnih in drugih dogodkov, povezanih s prosto improvizacijo.

Projekt se je začel s pripravljalno fazo, sestavljeno iz povezovanja in izobraževanja mednarodnih partnerjev v zvezi z zagotavljanjem trajnostnih turnej in organizacije dogodkov. Znanje bodo nato partnerji predali svojim partnerskim mrežam in jih podprli za izvedbo okoli tridesetih glasbenih dogodkov v živo v svoji regiji, katerih ekološki, ekonomski in družbeni vplivi bodo izmerjeni in vključeni v raziskavo. Lokalni partnerji bodo v letih 2024–2025 vključeni v projekt s koncerti, festivali, rezidencami, delavnicami, snemanji itd. Za dogodke bo mreža izbrala in povabila glasbenike iz drugih evropskih regij ter jim v sklopu turnej dodala lokalne improvizatorje. 

Projekt poleg vključevanja lokalnih mrež, raziskovanja, izobraževanja ter dejanskega merjenja učinka podpiranja tovrstne vzdržne cirkulacije predvideva tudi vključevanje strokovnjakov ter oblikovalcev politik, katerim bodo rezultati predstavljeni.

Regionalna mreža deluje odprto z možnostjo širjenja partnerjev v prihodnosti. Če vas zanima sodelovanje, pišite na brigita.gracner@gmail.com.

 

Better Live partnerji:

Le Périscope, Lyon (FR)

Wytwórnia, Łódź (PL)

Bimhuis, Amsterdam (NL)

Nasjonal Jazzscene, Oslo (NO)

Plataforma Jazz España, Cadiz (ES)

Zavod Sploh, Ljubljana (SI)

The Cluster, Atene (EL)

Improvised Music Company, Dublin (IE)

Livelab Tampere, Tampere (FI)

EMEE – European Music Exporters Exchange, Bruselj (BE) / raziskovalni partner

Jazzahead!, Bremen (DE) / diseminacijski partner

 

Regionalna mreža partnerjev:

Koncertni cikel Defonija, Ljubljana

Humanistično in Umetniško Društvo “O”, Vrhnika

KUD Kussa, Lokavec pri Ajdovščini

KUD Zvočni izviri, Nova Gorica

Zavod Jazz Cerkno, Cerkno

GT22, Maribor

Non-Aligned, Bistrica ob Sotli

Zavod kulturne in umetniške produkcije Sajeta, Tolmin

Društvo kulture Laškega in povezovanja, Laško

DobbiaLab, Dobbia (IT)

Hangar Teatri, Trst (IT)

CARGO, Zagreb (HR)

Zavod Sploh, Ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *